Den exceptionella torkan uppges vara den värsta i Katalonien sedan mätningarna startade 1916. Stränga restriktioner införs för såväl industrin, jordbruket som hushållskonsumtion. Nödläget har bekräftats i den katalanska nyhetsbulletinen DOGC och börjar gälla fredagen den 2 februari.

Nästan sex miljoner människor i Katalonien berörs av de nya restriktionerna. Det omfattar städer som Barcelona och Girona samt ytterligare 200 kommuner. Dessa ansluter sig till de 37 kommuner i Girona och Tarragona, där det redan råder nödläge sedan flera månader. Den katalanske regionpresidenten Pere Aragonès framträdde den 1 februari för att betona situationens allvar och uppmana till en gemensam uppoffring mot torkan, i likhet med ansträngningarna under covid-pandemin.

De nya restriktionerna innebär att drabbade invånare måste begränsa sin vattenanvändning till 200 liter per person och dag. Dessutom fortsätter tidigare restriktioner som förbud mot bevattning av trädgårdar, tvätt av bilar utanför särskilda anläggningar som använder vattenåtervinning samt påfyllning av pooler.

Situationen uppges vara kritisk då vattenreservoarerna i Katalonien nu endast är fyllda till 15,8 procent och det finns inga omedelbara förväntningar om regn. De ekonomiska och politiska följderna av torkan är fortfarande osäkra. För första gången sedan 2007, då en liknande situation uppstod, går Barcelona och dess omgivande områden in i denna extrema fas av nödläge.

Det katalanska miljörådet David Mascort meddelar att han kommer att träffa Spaniens minister för energiövergång, Teresa Ribera, för att diskutera möjliga åtgärder. Det inkluderar transporter av vatten från andra områden, om situationen inte förbättras.