Det soliga turistparadiset döljer en mindre känd verklighet. Tidningen El Diario skriver att familjer som opponerar sig mot en lokal turistlag, som i vissa områden tvingar till turistexploatering av bostäderna, möts av sanktioner. En familj fick lagom till jul en böteslapp på 2.250 euro för att de brukar sin bostad privat på södra Gran Canaria. Det uppges inte vara ett isolerat fall, utan representerar en växande konflikt mellan lokala invånare och en expanderande turistindustri.

Plattformen för drabbade av turistlagen, med säte i Playa del Inglés på Gran Canaria, är överhopad av fall där kanariska fastighetsägare kämpar mot ett system som de menar favoriserar stora turistoperatörer. Protester har väckts mot en lag från 2013 som fastsställer att lägenheter i vissa områden enbart får hyras ut genom en godkänd turistoperatör, vilket begränsar ägarnas rättigheter och möjligheter att använda sina egna hem.

Ett par som citeras av El Diario och som valt att vara anonyma på grund av pågående juridiska processer, säger att de endast erhållit 200 euro av de 900 euro som uthyraren dragit in. De har anslutit sig till plattformen för att kämpa för sina rättigheter och mot de ekonomiska påtryckningarna från en lagstiftning som de anser vara orättvis.

Plattformens ordförande, Maribé Doreste, uppger att fastighetsägare tvingas omvandla sina hem till turistbostäder, ofta mot en ersättning som ligger långt under vad som är ekonomiskt hållbart. Detta hotar inte bara individernas ekonomiska välfärd utan även den sociala strukturen i områden som länge varit hem för lokala invånare.

En nyligen vunnen dom där en fastighetsägare friades från en bot på drygt 2.000 euro för privat bruk av sin lägenhet, ger nytt hopp. Kampen fortsätter för att säkra rätten till hem och motstå den påtvingade omvandlingen av privatägda bostäder till delar av den expanderande turistindustrin på Kanarieöarna, skriver El Diario.

Läs originalartikeln (på spanska): https://www.eldiario.es