Byggnaden Tamarindos ligger vid strandpromenaden, nära fritidshamnen Puerto Marina och med utsikt över stranden Malapesquera,och har över 280 lägenheter. En del av dessa bebos permanent, medan andra hyrs ut som turistboenden. Enligt tidningen Diario Sur klagar många bofasta grannar över höga samfällighetsavgifter utan att få tillgång till grönområden eller pooler och menar att byggnaden är i förfall.

Ockupationen av byggnadens affärslokal på bottenplanet, en tidigare makrorestaurang, har förvärrat situationen. Nyligen tändes bland annat en eld av ockupanterna för att värma sig, vilket nästan orsakade rökförgiftning hos några av de boende ovanför. Ockupationen är nu föremål för domstolsprövning.

Fastighetsförvaltaren, Pedro Hoz, uppger att alla nödvändiga åtgärder har vidtagits, som att kontakta polisen och hälsomyndigheterna. Enligt Hoz gavs ockupanterna initialt tillstånd av fastighetens ägare i ett avsiktligt försök att skada samfälligheten, som hämnd för att denna stoppat pågående ombyggnadsarbeten.

Förvaltaren befarar att vräkningsprocessen kan ta flera år och under tiden riskerar konflikten att förvärras ytterligare.