Tidningen Granada Digital har intervjuat representanter för turistsektorn, som medger att regnet är nödvändigt och välkommet, men att de önskar att det infallit vilken som helst annat vecka. Det tråkiga vädret under påsken har lett till att många hotellreservationer avbokats.

Den ekonomiska omsättningen inom den lokala turistnäringen beräknas ha varit runt 80 procent lägre än normalt under påsken. Dessutom har sandpartiklarna i atmosfären i inledningen av veckan smutsat ner nyligen målade anläggningar. Ett annat gissel för både turistnäringen och kustkommuner har varit den hårda sjön, som spolat bort sand och rent allmänt förstört stränderna som hade ställts i ordning inför den väntade turisttillströmningen.

För närvarande är fokus på att snabbt återställa stränderna till perfekt skick i hopp om att väderförhållandena förbättras och att man kan välkomna tillbaka både lokalbefolkningen och turister till regionens stränder.