Förslaget om turistskatt var enligt tidningen El País endast en del av ett bredare initiativ för att kontrollera och begränsa turismens tillväxt, i ett försök att omforma regionens turismmodell mot mer hållbarhet. Det röstades ner av bland annat de partier som för närvarande styr i regionen, Coalición Canaria och Partido Popular. Andra som opponerade sig mot förslaget var Agrupación Socialista Gomera, Agrupación Herreña Independiente samt Vox. De kritiserar PSOE för att agera opportunistiskt, med tanke på att socialistpartiet inte hade föreslagit någon liknande miljöskatt under den tid de själva regerade

PSOE hävdar att det är hög tid att införa en så kallad ekotaxa, med hänvisning till att tillströmmnigen av turister återhämtat sig med råge efter pandemin, och menar att de nyligen genomförda protesterna styrker att det finns ett folkligt stöd för att se över turismens effekter. Regionpresidenten Fernando Clavijo medger, trots motståndet till förslaget, att den nuvarande ekonomiska modellen måste genomgå en översyn, särskilt vad gäller bostadsmarknaden. Han betonar att drygt 70 universitetsexperter i dagsläget deltar i arbetsgrupper som diskuterar hållbar ekonomisk utveckling och justering av den aktuella turismmodellen.