Demonstrationen den 24 maj har sammankallats av den lokala plattformen ”Prou Ibiza” och stöds av ett flertal organisationer. Manifestationen kommer att hållas klockan 20.00 utanför regionstyrets huvudsäte på Ibiza. På sociala nätverk som X (tidigare Twitter) diskuteras de huvudkrav som ska presenteras för myndigheterna, i syfte att reglera massturismen. Några av åtgärderna som efterlyses på Ibiza är av liknande slag som de som sedan 2019 gäller på Formentera, där det råder en begränsning av antalet bilar som släpps in under sommaren. På Ibiza har antalet fordon fyrdubblats på bara 20 år, från 51.000 år 2001 till 206.960 år 2022.

De sedvanliga trafikproblemen på Ibiza har i år startat tidigare än någonsin. Det har väckt farhågor för att överbelastningen på ön i år kommer att vara ännu värre än vanligt. Under mottot #eivissaesplanta (Ibiza säger stopp) kräver sammankallarna till den planerade manifestationen en begränsning av antalet turister på ön, i form av ett tak på såväl hyrbilar som kryssningsfartyg och privatflyg till ön. Dessutom efterlyses ett stopp för nya övernattningsplatser för turister.

De regionala myndigheterna är medvetna om problemen och har redan börjat vidtaga åtgärder. På Mallorca har örådet, som leds av Partido Popular och Vox, beslutat att minska taket för antalet turistplatser från 430.000 till 412.000. Det är fråga om en minskning med 18.000 platser eller 4,2 procent.

Åtgärden är den första i sitt slag av det nuvarande styret för att begränsa massturismen och ses som ett svar på det växande sociala missnöjet och de påfrestningar som turismen orsakar på infrastrukturen och lokalsamhället. Åtgärden syftar i första hand till att förbättra boendemöjligheterna på Mallorca, med en begränsning till 308.000 hotellbäddar och 104.000 platser i uthyrningsfastigheter. Beslutet har enligt tidningen El País mottagits med blandade känslor inom turistnäringen, men ses överlag som ett nödvändigt steg för att säkerställa öns långsiktiga hållbarhet och livskvalitet för de bofasta.