Källor inom lokalpolisen som citeras av tidningen El Confidencial gör gällande att en majoritet av de 400 verksamma lokalpoliserna i Marbella stödjer initiativet att vägra utföra övertidstimmar, så länge kommunledningen inte sätter sig vid förhandlingsbordet. Bojkotten tar efter en liknande kampanj som inletts av lokalpolisen i Sevilla, med krav om bättre arbetsvillkor.

Lokalpolisen i Marbella uppger att deras arbetssituation är allt mer riskfylld på grund av de skottlossningar som är relaterade till organiserad brottslighet. De upplever både en ökad risk och en betydligt större arbetsbelastning, då kommunledningen beordrat upprätta ett stort antal extra poliskontroller för att förebygga nya skottlossningar.

Grundkraven som motiverar övertidsbojkotten är bättre utrustning, bland annat att lokalpolisen ska förses även med gevär, samt höjda löner. Om en preliminär överenskommelse inte nås före den stundande Feria de San Bernabé riskerar lokalpolisen att vara kraftigt underbemannad för de extra insatser som krävs under festdagarna i juni.