Vice borgmästaren i Barcelona, Jordi Valls, är den som leder initiativet för ett nytt avtal. Målet är att diskutera antalet terminaler och, främst, antalet passagerare. Den katalanska huvudstaden har sett en årlig ökning av antalet besökare med nio procent, vilket enligt Valls inte är hållbart. Det skriver tidningen El País.

Under 2023 tog Barcelonas hamn emot 803 kryssningsfartyg med totalt 3.568.000 passagerare. Det var 13,7 procent fler jämfört med 2019, före pandemin.

Det nuvarande avtalet mellan staden och hamnen, undertecknat 2018 av dåvarande borgmästaren Ada Colau, begränsade inte antalet turister utan flyttade små båtar till en annan del av hamnen och koncentrerade kryssningsverksamheten till sju terminaler vid den mest avlägsna kajen från staden. Trots detta nåddes rekordhöga passagerarsiffror 2023 och dessa ser dessutom ut att överträffas i år. Antalet besökare i inledningen av 2024 är nästan åtta procent högre än samma period förra året.

Turismen utgör 14,5 procent av Barcelonas ekonomi, men Valls betonar att om antalet besökare överstiger stadens kapacitet blir de ekonomiska fördelarna obetydliga. Han betonar behovet av ekonomisk diversifiering för att minska beroendet av turism och förbättra lönenivåerna.

Vice borgmästaren planerar att möta ledningen för Port de Barcelona för att diskutera möjliga lösningar, bland dem en minskning av antalet terminaler. Andra ledande kryssningsstäder som Dubrovnik, Venedig och Palma de Mallorca har redan infört olika typer av begränsningar för kryssningsfartyg.