Sedan dess har utvecklingen gått mot allt mindre enheter och nu handlar det inte enbart om telefoni, utan dagens modeller är kompakta "komputadorer", kompletta kameror och kompetenta kommunikationsmedel. Så långt är allt väl, även om modellerna nu har blivit så pyttesmå att fingrarna ibland får ta hjälp av små petstavar för att man skall kunna manövrera miniatyrerna.
Bruket, och i vissa fall missbruket, har ökat lavinartat och telefonörerna blir allt yngre. Idag finns det inte många 10-åringar som saknar mobil och detta är en utveckling som skrämmer. Motivet sägs vara att det känns tryggt att barnet kan meddela sig med mamma, om det uppstår ett problem. Men, den huvudsakliga användningen är att ringa till kompisar, skicka SMS och läsa SMS.

Jag fann det underligt att nästan alla tonårsflickor gick omkring på stán och tittade på sina mobiltelefoner, men vet nu att de väntar på SMS från någon, helst okänd, beundrare. En negativ effekt av mobiltelefonbruk är att ungdomarna ej planerar sin tillvaro. I stället för att i förväg bestämma tid och plats för ett möte, heter det: "Ring mig" eller "Jag ringer". Sedan har vi naturligtvis kostnadsaspekten - det överdrivna ringandet och SMS:andet kostar föräldrarna en förmögenhet.

Det finns idag inga skyddade zoner för mobiltelefoner. I restauranger, teatrar, skolor, på bussar och allmänna platser kan man höra signaler, musikstycken och andra mer eller mindre käcka anrop från mobilerna. Högröstade telefonörer som inte tar hänsyn till omgivningen finns överallt. I Sverige har SJ infört förbud mot mobiltelefoner i vissa vagnar, men det respekteras inte alltid. Det lugn och den avsaknad av mobilsignaler som en flygresa innebär, kan betyda nya säljargument för en drabbad industri!

Idag när nästan alla innehar mobiltelefoner är de inte några statussymboler längre, vilket de var i början. Ändock kan man urskilja vilka som nyligen införskaffat kommunikationsmedlet. Det är de som just när planet har landat snabbt ringer och talar om det för mottagaren. Eller de som alltid ringer till sitt arbete och frågar om någon har ringt!

En form av status, framför allt bland ungdomarna, ligger det dock i att erhålla många samtal på sin mobil. Det tyder på att man är populär och efterfrågad. Det skulle kanske vara en lysande affärsidé att starta en uppringningscentral, som mot avgift regelbundet ringer upp abonnenten och frågar hur han mår?

Det är naturligtvis en oerhörd hjälp för många att kunna ringa och vara anträffbar, varhelst de befinner sig. Läkare med jourtjänst, hantverkare under tjänsteutövning, fastighetsmäklare vid husvisningar och ungdomar under kvälls- och nattid på olika nöjesställen. Att inte vara kontaktbar är dock en frihet som många inte förstår att uppskatta. Jag kommer att tänka på den hängivne golfentusiasten som mitt under spelet blir uppringd på sin mobil, varvid han utbrister: "Det är konstigt att man aldrig får vara i fred"

Att vara efterfrågad är en gudagåva - att förstå hur man använder avstängningsknappen är en förståndsgåva! Och dessutom en artighet och ett hänsynstagande till omgivningen.