Det handlar om en fastighet med 22 bostäder vid området El Calvario. Tomten är klassad som grönområde. En ansökan har skickats till regionalmyndigheterna för att tillåta byggnation men i väntan på svaret har inget tillstånd lämnats ut. Trots det har företaget uppfört byggnaden och de flesta lägenheter är redan sålda.