Reklamationslistan toppas av bullerproblemen, den växande exploateringen samt bristfälliga kvaliteten av många stränder utanför Estepona. Många av de bofasta utlänningarna har valt att bosätta sig i kommunen för att det är fridfullt, men upplever att detta är allt mindre verklighet.

Solís säger att hon förstår deras känslor men betonar att Estepona måste växa för att ständigt kunna erbjuda en bredare och bättre service.