(Publicerad 2005-11-04) Trillo är i grunden jurist och verksam advokat med doktorstitel. Han har varit verksam inom Partido Popular i 20 år och är fortfarande en av partiets främsta ansikten. Under sin tid som försvarsminister åren 2000-2004 upplevde Spanien några av sina mest dramatiska kapitel i modern tid och det är dessa som Trillo beskriver i sin bok.
—Jag har velat ge en mer personlig och mänsklig bild av händelser och personer, som av olika skäl kanske skildrats annorlunda i massmedia, berättar Trillo, när han tar emot Sydkusten på Hotel Puente Romano i Marbella.

Inget försvarsstal
Som försvarsminister har han i perioder fått svidande kritik, inte minst i samband med Yakolev-olyckan där 62 spanska hjälpsoldater omkom på väg hem från tjänstgöring i Afghanistan. Trillo förnekar dock att boken skulle vara ett slags försvarstal.
—Man måste kunna ta kritik och visst har jag förståelse för en del av dem som framförts. I boken medger jag flera fel som begicks. Däremot är långt ifrån allt som sagts sanning och jag anser att det är viktigt att detta kommer fram.

I boken försvarar Trillo många av PP-regeringens beslut och nuvarande positioner, som exempelvis stödet av Irak-invasionen. Men han drar sig inte för att komma med kontroversiella avslöjanden också. En av dem är att flera i den förra regeringen ville att Spanien skulle deltaga militärt i Irak-kriget, liksom att före detta finansministern och nuvarande direktören för Internationella valutafonden Rodrigo Rato var radikalt emot all inblandning i Irak-konflikten.

Aznar hann före
Trots att det gått mindre än två år sedan maktskiftet utgör Trillos bok inte de första publicerade memoarerna som utkommit av medlemmar av den tidigare regeringen. Före detta regeringschefen José María Aznar har hunnit publicera två.
—Politikers memoarer är ett vanligt fenomen i länder med en grundlagd demokrati, som exempelvis England och USA. I Spanien fanns den traditionen kring det förra sekelskiftet och ända in i Primo de Rivera-diktaturen. Sedan försvann den och har återuppstått först på senare år.

Trillo har upplevt många allvarliga och tragiska stunder som försvarsminister. Det gäller både Yakolev-olyckan och krigen i Afghanistan och Irak, liksom konflikten med Marocko om Persiljeholmen. Men trots allt är hans starkaste minne som minister både positivt och rörande.

Räddningsaktion
—Som jag skriver i boken är förmodligen den händelse som fastnat mest hur vi räddade den föräldralösa afghanska pojken Bashir. Han led av lymfcancer men kom med hjälp av de spanska soldaterna i Afghanistan till Spanien. Här blev han helt botad från sjukdomen och fick dessutom ett spanskt adoptivhem.

Sedan maktskiftet har de politiska klyftorna i Spanien vuxit. Inte oväntat skyller Trillo utvecklingen på socialistpartiet PSOE och regeringschefen José Luis Rodríguez Zapatero.
—Både Zapatero och PSOE:s partisekretare José Blanco driver en medveten konfrontationskampanj som är mycket negativ för Spanien. De ger en falsk bild av att alla partier utom Partido Popular skulle vara eniga i de viktigaste politiska frågorna.

Faktum är att det allt som oftast framstår som att Partido Popular är det enda egentliga oppositionspartiet.
—Vi har drygt tio miljoner röster bakom oss och som dessutom backar upp vår politik till hundra procent. Vi har en skyldighet gentemot dessa röstande att påvisa de många brister som socialistpartiet har.

PP ändrar profil
Partido Popular har kritiserats för att fortfarande inte ha accepterat valnederlaget. Under hösten har dock partiets logo och färg ändrats (till orange) och partiledaren Mariano Rajoy har uppmanat sina partikamrater att sluta tala om det förgångna och blicka framåt.
—I mitt jobb som företagsrådgivare rekommenderar jag alla kunder att uppdatera sin image åtminstone vartannat år. Det gäller naturligtvis även politiska partier.

Partido Popular är med all sannolikhet det parti i Spanien som satsat mest på image och marknadsföring. Trillo gör samtidigt åtskillnad mellan reklam och propaganda.
—Reklam är när man försöker nå ut med ett budskap på ett positivt sätt. Propaganda är som regel något negativt som inte alltid överensstämmer med verkligheten.

Det sägs ofta att Spanien i grunden är en vänsternation?
—Det kan jag naturligtvis inte hålla med om. Spanien är vad som behagar de röstberättigade vart fjärde år.

Olaglig reform
Som jurist har Trillo många åsikter om den rådande debatten kring en eventuell författningsreform, inte minst förknippad med det katalanska parlamentets anspråk på en reform av sin autonoma status.
—En debatt om eventuella författningsreformer än både legitimt och nödvändigt. Vad som däremot är både illegalt och oacceptabelt är att en minoritet, i form av det katalanska regionalparlamentet, försöker kringgå reglerna i eget intresse.

Trillo menar att parlamentet begår ett misstag genom att behandla det katalanska förslaget som en vanlig reform. Då det i grunden är fråga om ett försök att ändra författningen kräver detta två tredjedelars majoritet i parlamentet och Partido Popular kommer att överklaga processen till författningsdomstolen.

Privat är Trillo en flitig besökare på Costa del Sol, där han har många vänner och kollegor. Fast han säger att han föredrar kusten andra tider än sommarsäsongen och inlandet framför stranden.
—Det jag älskar med Costa del Sol är förutom det självklara klimatet, den hjärtliga befolkningen. Jag identifierar mig inte med jetsetet och anser nog att de i grunden inte är särskilt representativa för majoriteten av kustborna.

Gillar Sverige
Trillo är också mycket förtjust i Sverige och har besökt landet både som talman i parlamentet och försvarsminister.
—Jag har blivit bjuden på några fantastiska fester under mina besök i Sverige. Jag minns speciellt en skärgårdskryssning, en middag på Nationalmuseum och en Luciafest. Dessutom har jag haft glädjen att flera gånger samspråka med kung Carl Gustaf, som är en strålande konversatör.

Enligt Trillo har alla EU-länder mycket att lära av varandra. Om Sverige betonar han speciellt den höga toleransnivån och avsaknaden av dogmer. Dessutom anser han att svenska kungahuset i många bemärkelser fungerat som en förebild för det spanska.
—Jag upplever att det finns en särskild ”feeling” mellan oss spanjorer och svenskar. Personligen har jag alltid fått mycket bra kontakt med mina svenska kollegor och trots det geografiska avståndet har nog svenskar och spanjorer mycket gemensamt.