Muñoz anklagar socialistpartiet för att inte vilja kalla till nyval av partiintressen. Anledningen skulle vara att PP är det enda partiet i Marbella med en klar borgmästarkandidat och ett stort försprång i opinionsundersökningarna.

Det mesta talar dock för att det blir en interimsstyrelse som tar över ansvaret för kommunen, fram till nästa ordinarie lokalval 27 maj nästa år. Ett flertal källor hänvisar till lagen, som fastställer att nyval måste hållas minst ett år före ordinarie val. Det innebär att valet skulle behöva hållas inom sex veckor, vilket i praktiken anses ogenomförbart.

Muñoz är kritisk till en eventuell interimsstyrelse, då hon menar att socialistpartiet som styr i Andalusien skulle tillsätta en grupp som gynnar deras intressen inför nästa val. Vice regionalpresidenten Gaspar Zarrías sade 2 april att det finns tillräckliga grunder för att upplösa Marbellas kommunfullmäktige och att det troligaste är att interimsstyrelsen tar över i juni.

De återstående elva kommunalråden i Marbella, av vilka ett flertal har olika åtal mot sig för olika korruptionsanklagalser, ställde 1 april sina poster till förfogande. Tillförordnade borgmästaren Tomás Reñones tillade att enda anledningen till att det inte avgår omgående är att de inte vill lämna ett politiskt vakuum.