Partido Popular är det enda partiet i Marbellas fullmäktige som förblivit oförändrade och fria från korruptionsmisstankar under hela den nuvarande mandatperioden. De är också det enda partiet som har en klar borgmästarkandidat i Ángeles Muñoz och skulle med all säkerhet ha ett stort försprång vid eventuellt nyval.
—Socialisterna har ännu ingen kandidat och de vågar därför inte utlysa val, berättar hon för Sydkusten.

Enligt regeringen finns det inte tid att hinna sammankalla till ett nyval före 27 maj, som är ett år före nästa ordinare val och den minimiperiod som krävs av lagen.
—Om regeringen verkligen ville skulle de kunna korta ned tiden för förberedelserna och val skulle då kunna hållas lördag 27 maj.

Enligt Muñoz är en interimsstyrelse en dålig lösning, inte minst då detta aldrig tillämpats tidigare. Hon tillägger att en sådan styrelse dels inte skulle vara vald av folket och dels skulle den vara i praktiken handlingsförlamad.