Partido Populars ordförande i Málagaprovinsen Joaquín Ramírez anklagade i Senaten den socialistiska regionalregeringen i Andalusien för att inte ha vidtagit åtgärder i ett tidigare skede. Liknande anklagelser gjorde PP:s ordförande i Marbella Ángeles Muñoz i parlamentet. Hon fick svar på tal av administrationsministern Jordi Sevilla, som ifrågasatte varför Partido Popular inte vidtog åtgärder själva under sina åtta år vid makten.