Redan före Jesús Gil kom till makten 1991 gjorde han klart att syftet i första hand var att förränta sina egna investeringar inom byggsektorn. GIL-partiets många år vid makten kom främst att präglas av en expanderande byggpolitik som förvandlat några få personer till multimiljonärer och som lämnar ett facit av omkring 30 000 olagliga bostäder.

Sedan 1991 har kommunledningen delat ut hundratals bygglicenser. De allra flesta har berikat inte bara kommunen ekonomiskt utan i minst lika stor utsträckning de som agerat som mellanhänder. Operation Malaya har i första hand byggkonsulten Juan Antonio Roca i blickpunkten, som på dessa 15 år gått från arbetslöshet till en ofattbar rikedom värderad i flera miljarder euro.

Många av de bygglicenser som kommunen delat ut har brutit mot den gällande stadsplanen från 1986. Dess begränsningar och den snabba tillväxten i Marbella gjorde att en ny stadsplan behövdes brådskande. En sådan måste dock godkännas av de regionala myndigheterna och GIL-partiets upprepade konfrontationer med socialistiska Junta de Andalucía omöjliggjorde en reform.

Det var därför som dåvarande borgmästaren Jesús Gil y Gil 1997 valde att ta saken i egna händer. Han kallade med kort varsel samman till ett extraordinärt fullmäktigemöte vid midnatt 7 augusti, mitt under sommarsemestern, vid vilket han lät godkänna GIL-partiets ensidigt framtagna stadsplan för Marbella. Både mötet och planen överklagades av regionalmyndigheterna, som fick rätt i regionaldomstolen. Domen dröjde dock sju år.

Under denna period hann kommunledningen dela ut en mängd nya tillstånd, som var anpassade efter GIL:s stadsplan, men som bryter mot den enda giltiga, från 1986. Det är främst dessa tillstånd som ligger till grund för de många åtal som väckts mot både tidigare och nuvarande GIL-ledamöter och som bland annat belagt före detta borgmästaren Julián Muñoz med ämbetsförbud.