Det handlar om ett extraordinärt möte, vars enda syfte är att godkänna dagordningen från det föregående fullmäktigemötet. Det kommer att ledas av tillförordnade borgmästaren Tomás Reñones och tre stolar kommer att stå tomma. Det gäller de häktade i Operation Malaya, bormästaren Marisol Yagüe, trafikrådet Victoriano Rodríguez samt tidigare vice borgmästaren Isabel García Marcos, som är den enda av de brottsmisstänkta ledamöterna som avgått från sin post.