Nye ordföranden i styrelsen Diego Martín Reyes biter sig inte i tungan när han konstaterar att kommunens ekonomiska situation är "katastrofal". Under sju års tid med Jesús Gil vid makten upphörde kommunen bland annat med att betala både sociala avgifter och skatter för de offentligt anställda. Martín Reyes tror att det är svårt att få de statliga myndigheterna att helt efterskänka skulderna, men hoppas på överseende för att finna en lämplig avbetalningsmodell.

Kommunen lider också av stora fasta rörelsekostnader, på grund av en överdimensionerad personalstab på 3 200 personer. GIL-partiet har bland annat anklagats för att försvara sin position i Marbella genom skapa en stor grupp anställda med familjer som hade direkta intressen i att de satt kvar vid makten.