Många av posterna har varit tillsatta av anhöriga till de senaste styrelseledamöterna och deras funktion har varit oklar. Izquierda Unida, som ingår i interimsstyrelsen, kräver dessutom att de tidigare fullmäktigeledamöterna nekas tillträde till sina tidigare offentliga poster.

Sammanlagt åtta medlemmar av de nu upplösta kommunstyrelsen hade för avsikt att återvända till sina kommunala jobb, bland dem tredje vice borgmästaren Tomás Reñones. Enligt IU är det mot allt sunt förnuft att tillåta dessa personer att jobba vidare inom kommunadministrationen, om de offentliga institutionerna ska kunna saneras.