Företagaren anklagas för mutbrott, i samband med ett planerat tillstånd för uppförandet av ett ålderdomshem och en klinik i området Las Chapas. Under förhandlingarna om marktillståndet ska företagaren ha betalat mutor till bland annat dåvarande vice borgmästaren Isabel García Marcos och dåvarande fullmäktigerådet José Jaén. Dessa ska i sin tur ha delat med sig av inkomsterna med andra medlemmar av den dåvarande kommunledningen.