Åklagarämbetet yrkar på rättegång för tillståndet till den nya feriaplatsen i Manilva, som uppfördes på icke byggbar mark och utan att konsultera med regionalmyndigheterna. Beslutet togs vid ett fullmäktigemöte 18 februari 2004.

Tirado är för tillfället fri mot en borgen på 250 000 euro, anklagad för att ha tagit emot mutor inom ramen för Operation Vitval. I hans hem i Sabinillas fann polisen nära 800 000 euro i kontanter, som förvarades i plastpåsar.