Partido Populars egen majoritet i Torremolinos gjorde att budgeten kunde godkännas. PSOE:s fem ledamöter kallade budgetförslaget för ett luftslott och röstade emot.

Budgeten för nästa år uppgår till sammanlagt 150 miljoner euro. Nära hälften av utgifterna, 46 procent, består av löner.