På modet är uppförande av rondeller i alla möjliga och omöjliga gatumiljöer. I stadsdelen El Coto (Mijas) har man till och med lyckats klämma in en minirondell i en trevägskorsning. Dess omotiverade placering slås endast av den rondell som är belägen på Mijasvägen, nära Centro Nórdico, intill en bensinstation, som förmodligen betalat rundligt för dess tillkomst.

Till kapitlet gaturondeller hör också utsmyckningen, som man måste beundra när det gäller kreativitet och kvalitet. Välskötta trädgårdar i miniatyr, olivträd, skulpturer och annan konst, som kräver mycket arbetskraft för att hålla i trim. Det är annat än svenska vildvuxna, runda gräsplättar med amatörgjorda rondellhundar!

Städning av gator och trottoarer har man fått mani på de senaste åren. Bullrande sopmaskiner som hindrar morgontrafiken och som kör sick-sack på stadens tillfartsgator. På Paseon är de legio, både på gatan och på promenaden. En av dem har abonnerat på bästa platsen framför hotell Yaramar, där han likt en bålgeting envetet kör fram och tillbaka på en mycket rengjord sträcka.

Men han har ju vacker havsutsikt! Några hörselskydd använder man naturligtvis inte – det gör ju bara mesar och ”maricones”. Senaste nytt i branschen är anskaffandet av en maskin som skall eliminera alla fasttrampade tuggummin medelst högtycksspruta och kemikalier (säkert hälsovådliga). Specialtruppen av kvinnliga experter på området, utrustade med skrapor, sopar och skyfflar, blir därmed arbetslös.

Längs ”avenidorna” är ofta mittpartiet försett med busk- och blomarrangemang som växer och med tiden försämrar sikten för bilisterna. Varje vår tuktas dessa och en hord av trädgårdsmästare rycker ut.

Rekordet slogs häromdagen på genomfartsgatan i Torreblanca, där 27 orangeklädda arbetare trängdes på en sträcka av 50 meter. De såg ut som holländska fotbollsspelare under uppvärmning, men lät som engelska huliganer efter en förlust!

Till avdelningen överdrifter hör också den rikliga förekomsten av containrar för papper, glas, kläder och batterier. Så långt borde alla kommunmedlemmar vara nöjda – de flesta har dem inom gångavstånd. Däremot verkar det som den ansvariga inom gatukontoret inte har klart för sig hur tömningsrutterna skall läggas upp, eftersom pappersbehållarna alltid är överfulla och klädlådorna tomma.

Men, hon – de flesta kommunalråden är ju kvinnor – är väl fullt sysselsatt med planering av nya grepp inom sopsortering.”Tillsammans går vi framåt! Bättre för varje dag!”