Borgmästaren Javier Carnero (PSOE) och innovationsrådet Maria Gámez har presenterat projektet, även om platsen ännu inte är fastställd. Kommunledningen söker lämpliga lokaler i Arroyo de la Miel, där de ska erbjuda nystartande företag etableringshjälp.