När jag skriver det här håller jag på att förbereda gudstjänsten på den helige Mikaels dag, den stora ängladagen i kyrkoåret. Jag kom att tänka på berättelsen om de två pojkarna som satt och lekte när den ene pojken sa: Änglar måste vara jättesnabba för att hinna från himlen till jorden när vi behöver hjälp. Minst som ett reaplan. Den andre pojken svarade: Ja, de är snabba som tanken.

Pojken hade verkligen förstått vad en ängel är. Ordet ängel betyder sändebud. Änglarna kan sägas vara Guds tankar för oss. Det nämns tre ärkeänglar i bibeln. Deras namn kan lära oss något om vad änglar är. En heter Gabriel vilket betyder Guds man. Det vill säga en som står på Guds sida och kämpar mot det onda. En heter Rafael och det betyder Gud har helat. Detta säger oss att Gud vill genom sitt sändebud hjälpa och hela. Den tredje heter Mikael vilket betyder vem är som Gud? Det antyder att ingen och inget finns som kan jämföras med Gud och Guds kraft.

Så kan vi förstå att Guds tanke är att stå vid vår sida i kampen mot allt det onda, hjälpa och hela när vi såras av livets kamp samt ge av sin ofattbara storhet. Men dessa tankar måste förkroppsligas och ta konkret form hos oss för att vi ska kunna erfara dem. Därför får vi vara änglar, Guds sändebud för varandra. Vi får ge varandra allt detta. Ofta gör vi det utan att tänka på det.

Men nästa gång någon säger till dig att du är en ängel så tänk då att det faktiskt är det du är. Du har gett något av Guds omsorg till denna person. Du har fått vara Guds sändebud. Så änglar finns de? Ja, världen är full av dem.

Gud välsigne dig!