Kommunen har fått löftet att projektet ska påbörjas nästa år och vara klart till sommaren 2009. Barriärerna under vattenytan har till uppgift att förhindra att stora mängder sand spolas bort från stränderna. Benalmádena har drabbats hårt de senaste åren, främst i samband med våroväder, vilket tvingar till brådskande och kostsamma arbeten för att återställa stränderna.