Säkerhetspersonalen beviljas lönepåslag på 200 euro vardera i månaden och rekryteringsföretaget Eulen tvingas dessutom utöka personalstyrkan. Vidare ska de två anställda som nyligen sades upp på grund av stridsåtgärderna återanställas och de granskningar som inletts mot flera andra anställda måste läggas ned.

I gengäld får de anställda ej genomföra fler strejker. Den första av dem var varslad till 8 september. Medlarens slutgiltiga lösning är mycket snarlik den som hade presenterats av de katalanska myndigheterna och som förkastades av de anställda.