Det rör sig om den övergivna gruvan i Pulpí, som innehåller en särskild skatt. Där hittades nämligen 1999 det näst största kristallschaktet i världen, på 60 meters djup. Gruvan var sedan länge nedlagd men besöktes av en grupp amatörgeologer, som inte kunde tro sina ögon när de slog hål på en tunn transparent vägg. Där bakom fanns det ovala utrymmet, åtta meter djupt och 1,8 meter som mest i diameter, bestående helt av kristaller.

Kommunledningen i Pulpí ska nu erbjuda organiserade besök för allmänheten. Själva kristallsalen kommer man att kunna se genom ett titthål, men även resten av gruvan innehåller fantastiska kristaller liksom salar som är upp till 40 meter höga.

Besöken startar sommaren 2019 och det kommer att vara den största kristallsalen i världen som öppnas för allmänheten.