Med anledning av internationella dagen mot självmord har det spanska hälsovårdsdepartementet presenterat ny statistik. Samtidigt kritiserar flera föreningar att långvariga löften om en nationell plan och anslag för att minska självmorden fortfarande inte genomförts.

Antalet självmord i Spanien är dubbelt så stort som antalet dödsfall i trafiken och elva gånger så stort som antalet mord. Statistiken visar också att tre av fyra som tar livet av sig är män och att självmordsfrekvensen ökar med åldern.

Medan den vanligaste orsaken till självmord är psykisk ohälsa påvisar experter att det ej gäller ungdomar, där det främsta skälet till att någon tar livet av sig är en akut kris.