Syftet med undersökningen är att klargöra den spanska befolkningens förflyttningar för att bland annat konstatera var det råder eventuella brister i infrastrukturnätet som behöver förbättras. Det rör sig om en unik studie i överenskommelse med de tre ledande mobiloperatörerna i Spanien, som kommer att dela med sig av uppgifterna mot ersättning, dock utan att ange vem som abonnerar på varje enskilt nummer.

Studien har väckt frågetecken beträffande huruvida den inkräktar på individers rätt till anonymitet samt bryter mot dataskyddslagen. Den första studien ska omfatta fyra vardagar, en söndag och tre helgdagar i november. Det finns vidare planer på att upprepa den till sommaren, för att jämföra befolkningens resor under olika perioder av året.