På inrådan av främst hotellsektorn utlyste Andratx 2014 ett förbud för alla former av buller förknippade med byggen, under juli och augusti. Detta för att förskona turister från oljud under semestern.

Byggförbundet på Balearerna överklagade och fick rätt i regionaldomstolen. Nu förkunnar dock Högsta domstolen att en kommun äger rätt att införa de restriktioner den finner nödvändigt för att undvika buller som har en negativ inverkan på folkhälsan.