Det framgår av den senaste opinionsundersökningen, som gjorts av det egna regionalstyret i Katalonien. Den genomfördes i början av oktober, det vill säga före utfallet i Högsta domstolen där en majoritet av de åtalade separatistledarna dömdes till mellan nio och tolv års fängelse.

Enkäten anger att medan 41,9 procent av de tillfrågade vill ha ett självständigt Katalonien är 48,8 procent emot. Det är den största marginalen mot självständighet sedan juli 2017, det vill säga före den olagliga folkomröstningen.