Området Madrid central, stadskärnan med kraftiga inskränkningar för persontrafik, infördes i november 2018 av den dåvarande kommunledningen, ledd av borgmästaren Manuela Carmena (Más Madrid). Det var dock först 15 mars i år som trafikanter började bötfällas om de inte respekterade restriktionerna. När den nya kommunledningen bestående av Partido Popular och Ciudadanos kom till makten i juni försökte den omedelbart riva upp restriktionerna, men fick senare bakläxa av en domstol.

Trots begränsningarna av restriktionerna visar mätningar att luftföroreningarna i hela Madrid hittills i år sjunkit med elva procent. Den genomsnittliga halten av kvävedioxid i luften har legat på 34 mikrogram per kubikmeter, mot ett snitt på 38 mikrogram de senaste tio åren. Dessutom är siffran den lägsta på ett decennium.

Madrid Central omfattar ett område på 472 hektar där privattrafik, men några undantag, är förbjuden. Restriktionerna är främst inriktade på att undvika att centrum brukas som genomfartsled.