Det rör sig om ved som kommunala arbetare kapat från döda träd och fallna grenar. Kommunen har annonserat att alla som är mantalsskrivna i kommunen kan anmäla intresse av att erhålla ved. Avhängigt av antalet ansökningar kommer veden sedan lottas ut, under strikta villkor som att den ej får säljas vidare utan endast är för personligt bruk.

Besparingen som varje enskilt hushåll kan göra beräknas ligga runt 100 euro.