Sin vana trogen framträdde Sánchez i direktsänd tv på lördagen, för att försvara regeringens arbete baserat på diverse statistik. Regeringschefen betonade bland annat att smittfrekvensen nu är nere i endast 0,24 procent, men konstaterade att tills dess att ett vaccin tagits fram kommer vi att tvingas samleva med Covid-19.

Sánchez hänvisade också till den omfattande studie som presenterats beträffande frekvensen av antikroppar hos befolkningen och han drog tre slutsatser. Dels har endast fem procent av befolkningen utvecklat antikroppar mot Covid-19, dels är spridningen mycket ojämn mellan olika sektioner, upp till tio gånger så stor och dels är dödligheten i förhållande till antal smittade på drygt en procent.

Baserat på siffrorna uppgav Pedro Sánchez att om larmsituationen ej utlysts och rörelsefriheten kraftigt inskränkts i landet kunde omkring 30 miljoner människor i Spanien ha varit smittade i dagsläget. Det hade i sin tur inneburit att dödstalen istället för på 27 563 legat runt 300 000 personer. Förmodligen betydligt fler, då vårdsektorn troligtvis hade kollapsat.

Sánchez hänvisade till teorin om flockimmunitet och konstaterade att många länder som inledningsvis följde principen om att tillåta en stor spridning av viruset, senare tvingats ändra strategi och införa hårdare restriktioner. Han nämnde dock inga konkreta exempel.

Regeringschefen bekräftade vidare de tidigare uppgifterna om att han kommer att ansöka om en ny förlängning av larmsituationen, denna gång med en månad. Men Sánchez betonar att det förhoppningsvis blir den sista och att den dessutom kommer att inkludera en nedtrappning av centralstyrningen. Bland annat ska de autonoma regionerna återfå sina kompetenser inom alla sektorer utom hälsovården, som ska lyda ett tag till under hälsovårdsministern Salvador Illa.

Beträffande de sociala och ekonomiska konsekvenserna intygar Sánchez att regeringen på inget sätt ignorerar dessa och han hänvisade till ytterligare åtgärder som regeringen nyligen vidtagit, bland annat i samarbete med arbetsmarknadens parter. Däremot betonar Sánchez att ekonomi och hälsa går hand i hand och att ekonomin ej kan återupptas i full skada så länge allmänhetens säkerhet ej är garanterad. Sánchez tog som konkret exempel turistsektorn, som utgör 12,3 procent av Spaniens BNP. Den är naturligtvis beroende av de omkring 80 miljoner utländska turister som besöker Spanien varje år, men dessa människor måste i första hand kunna garanteras en säkerhet, innan de kan anlända på nytt.

Pedro Sánchez betonade flera gånger i sitt anförande att faran långt ifrån är över och att risken för nya smittvågor är stor, vilket i sin tur kan tvinga myndigheterna att skärpa restriktionerna på nytt. Det är därför fundamentalt att befolkningen agerar ansvarsfullt och respekterar grundläggande normer som social distansering, noggrann handtvätt och bruk av munskydd, inte enbart när det är påbud utan så ofta som möjligt.