Situationen är enligt tidningen El Confidencial bekymmersam, då den på flera håll förefaller utom kontroll. Värst är den i anstalterna Alcalá-Meco II i Madrid och Las Palmas II, med drygt 30 smittfall vardera.

Många av interner i fängelserna ingår i riskgrupper, då de lider av olika immunsuppressiva sjukdomar.