Provinsdomstolen i Madrid har i den just avslutade rättegången avslagit anklagelserna om narkotikabrott mot både Rafael Amargo och två andra medåtalade. Rätten finner att bevisen, baserade på polisens antaganden samt övervakning, inte var tillräckliga för en fällande dom. Domen underkänner polisens slutsatser och ogiltigförklarar de bevismaterial som erhållits genom avlyssningar och husundersökningar.

Den kände flamencodansaren, som suttit en längre tid i häkte, var efter beskedet märkbart rörd. Han säger samtidigt att de fyra år som han hängts ut som kriminell inte går att reparera.

Polisen hävdade att Amargo och hans medarbetare hade skapat ett kriminellt nätverk för att finansiera sina teaterproduktioner genom drogförsäljning. Rättegången har varit en del av en större utredning där polisen under 2020 intensifierade sina ansträngningar för att kartlägga drogrelaterad verksamhet i Madrid under pandemin. Bland bevisen presenterades övervakningsmaterial där en av de medåtalade observerades när han sålde droger till en kund för 50 euro.

Domen slår fast att åklagarnas bevisning bestod mestadels av antaganden snarare än konkreta bevis, vilket ledde till att de tre männen frikändes.