2020-06-03 15:44:09
Först har du troligtvis ett mäklararvode.
Sedan betalar du ev vinstskatt (19% som ej resident).
Utöver det är det skatten Plus Valia som är kopplad till värdestegringen på marken där bostaden är belägen under tiden du ägt bostaden, denna skatt kan variera mycket och du bör kontakta ditt juridiska ombud för att få ett estimat.
Ev juridiskt ombud och deklarationshjälp.
3% av försäljningspris kvarhålls hos notarien för att täcka skatterna ovan, om skatterna skulle bli högre så gör man en ifyllnadsbetalning, om de blir lägre så kan man begära att få tillbaka mellanskillnaden.
Jag brukar alltid säga att avdragsmöjligheterna är mer begränsade i Spanien. Det måste vara väsentliga förbättringar, såsom du byggt ett kök om det saknades, men inte att du renoverade ett befintligt (som anses som löpande underhåll).
Jerry Kyrk

2020-06-03 15:59:36
Tack Jerry, utgår då ifrån att ett nytt A/C aggregat och kanaler, etc inte är avdragsgillt?
LES

2020-06-03 16:01:53
Om du frågar mig (jobbar som fastighetsmäklare) så är svaret nej, men ta gärna upp frågan med de som gör din deklaration då allt inte är svart och vitt!
Kan man hävda att AC inte fanns så kan avdraget kanske accepteras.

Jerry Kyrk

2020-06-03 16:07:26
Cirka 10-12 % för köpet, minst 10 % för försäljningen (om mäklare är inblandad).
gusse