Borgmästaren Ángeles Muñoz (PP) och stadsplaneringsrådet María Francisca Caracuel García, presenterade utkastet måndag 20 juli. Nu ska oppositionen gå igenom dokumentet inför omröstning på plenimötet 29 juli. Den nya stadsplanen innebär att de fastigheter som byggdes illegalt under åren med Jesús Gil y Gil som borgmästare, ej belastas med några krav. Detta till skillnad mot den ogiltigförklarade stadsplanen från 2010, som fastställde ett kompensationssystem för att legalisera de illegala bostäderna.

Det nya utkastet utgår istället från den verkliga situationen, vilket innebär att de bostäder som ligger på detaljplanerad mark automatiskt klassificeras som legala, oavsett om de hade licens eller ej när de uppfördes. Det betyder dock ej att samtliga illegala fastigheter inkluderas i den nya stadsplanen. Några hamnar utanför, men kommunledningen räknar med att det kommer att röra sig om en liten andel. Det skriver tidningen Diario Sur.

Den nya planen ska enligt Ángeles Muñoz även fortsättningsvis skydda och bevara Marbellas natur och grönområden. Den omfattar särskilt skydd av de äldre centrala delarna i Marbella och San Pedro Alcántara samt nya tillväxtområden i Las Chapas och Nueva Andalucía. Planen öppnar också för möjligheter att förvandla industriområdet La Ermita, vid östra infarten till Marbella, till ett modernare mer kommersiellt och mindre industriellt område.

Vid La Torrecilla planeras Marbellas nya tingsrätt Ciudad de la Justicia samt nya byggnader för Policía Nacional och Guardia Civil. Stadsplanen inkluderar även utbyggnader av hamnarna Puerto Banús och Puerto de La Bajadilla.