Domstolen har uttalat sig beträffande ett ärende i Baskien, men utfallet har effekt på hela landet. Det utgör ett hårt bakslag för landets kommuner, för vilka plusvalía utgör en av de viktigaste inkomstkällorna. Det som anses grundlagsvidrigt är att fastigheternas taxerade värde automatsikt höjs med tiden, oavsett marknadsvärdet. De senaste åren har tusentals fastighetsägare tvingats betala flera tusen euro i plusvalía vid försäljning, arv eller annan form av överlåtelse, trots att de på grund av fastighetsbubblan överlåtits med kraftig förlust.

Författningsdomstolen finner att den automatiskt höjda plusvalían bryter mot grundprincipen att alla skatter ska vara i proportion till den beskattades ekonomiska resurser. Många har länge åberopat att det är vansinnigt att ta ut en mervärdesskatt för något som inte ökat i värde.

Domen öppnar dörren för en våg av reklamationer och väntas kosta kommunerna miljontals euro retroaktivt. Detta gäller inte minst fastighetsägare på Costa del Sol, där en man redan vann ett mål så sent som i januari i provinsdomstolen.

Domstolen fann att Fuengirola kommun skulle betala tillbaka de 5 000 euro som de krävt i plusvalía av en säljare som sålde en bostad för 70 000 euro, efter att ha betalat 220 000 för den. Mannen beviljades även ränta på beloppet.

Domen i provinsdomstolen och inte minst det senaste utfallet i Författningsdomstolen öppnar vägen för att fler drabbade stämmer sin kommun och får upprättelse. Många advokatbyråer på Costa del Sol vittnar om ett stort antal förfrågningar och den tveksamma plusvalían jämförs med räntegolven, som lett till en våg av reklamationer.

Till skillnad mot räntegolven står dock bankerna och fastighetsägarna denna gång på samma sida. Bankerna har nämligen också drabbats av plusvalían, när de tvingats överta konkursbon.