I sitt ekonomiska stödpaket i mars underlättade regeringen de tillfälliga permitteringarna, så kallade ERTE, för att i möjligaste mån undvika definitiva uppsägningar under coronakrisen. De statliga anslagen gällde till och med 30 juni, men har efter förhandlingar med arbetsmarknadens parter förlängts med ytterligare tre månader.

Företagarnas och fackföreningarnas representanter ville att förlängningen skulle gälla året ut och med samma villkor som de som fastställdes i maj. Efter långa och utdragna förhandlingar nåddes till slut konsensus kring villkoren, som innebär att de flesta som berörs av tillfälliga permitteringar behåller sina bidrag under tre månader till. Inför 30 september väntar troligen nya förhandlingar gällande årets sista kvartal. Enligt företagen och facken räcker inte de nuvarande åtgärderna för att lindra effekterna av coronakrisens påverkan på arbetsmarknaden.

Regeringens erbjudande innebär att andelen som finansieras av staten fortsätter att sjunka för varje månad, men stödet för ERTE består för alla sektorer och oavsett om den anställda förblir arbetslös eller börjar deltidsarbeta på nytt. Stödet är även större för företag som har färre än 50 anställda, än de som har fler.

Ministern för Försäkringskassan José Luís Escrivá, uppskattar att stödet har nått ut till cirka 500 000 företag och kostnaderna uppgår till omkring elva miljarder euro. I slutet av juni hade 550 000 ansökningar behandlats rörande nästan 3,7 miljoner anställda.

Det statliga stödet har redan varit föremål för bedrägerier från företag som på oskälig grund försökt få del i de statliga bidragen eller utnyttja sina anställda. Det gäller alltifrån företag som anställer fiktiva arbetare till dem som trots statsstödda permitteringar, tvingar sina anställda att arbeta och för det betalar ut svarta bonusar. Denna typ av bedrägerier betraktas som mycket allvarliga och kan ge böter på upp till 187 551 euro per anställd. Det skriver tidningen El Público.