Det rör sig om Sevilla, Córdoba, Granada och Almería, som samtliga går upp från grad 3.1 till 4.1, på grund av stigande smittfrekvens. De andalusiska hälsovårdsmyndigheterna har givit sektorn en extra dag för att förbereda sig och därför träder påbudet i kraft först på söndag.

Smittfrekvensen i Andalusien stiger allt snabbare och är uppe i 225 fall per 100.000 invånare, räknat de senaste två veckorna. Det är 45 fler på en vecka och nu högre än riksgenomsnittet, som ligger på 203 fall. Tre provinser registrerar i sin tur en smittfrekvens på mer än 250 fall, som innebär extrem smittrisk. De är Granada, Jaén och Almería.

I dagsläget vårdas 1.486 personer på sjukhus i regionen för Covid-19, vilket är en ökning med tio procent den senaste veckan. Av dessa ligger 293 på intensiven.