För en del människor handlar livskvalitet om närhet eller tillgänglighet, medan andra värderar sådant som klimat, hälsovård och ekonomi. Det är inte en enskild faktor som avgör var vi trivs bäst att bo. OCU har därför lagt samman tio olika faktorer i sin ranking av vilka spanska städer invånarna trivs bäst i. Det skriver tidningen Diario Sur.

Totalt deltog 3.000 personer och de 15 städerna är Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante, Córdoba, Valladolid, Vigo och Gijón.

Deltagarna fick värdera tio olika aspekter; rörlighet, säkerhet, hälsovårdstjänster, utbildning, utbudet av kultur, idrott och nöje, föroreningar och miljö, arbetsmarknad, levnadskostnad, fastighetsmarknad samt renhållning. Dessutom fick de uppskatta livskvaliteten i sin helhet.

Vigo hamnar högst upp på listan och staden sticker särskilt ut när det gäller de höga betygen av säkerhet, renhållning, utbildning och miljö. Den uppfattas som en av de bästa städerna att bo i för familjer med barn. Övriga fyra städer som hamnar över medelbetyget är Zaragoza, Bilbao, Valladolid och Córdoba.

Málaga kommer först på sjätte plats och det som värderas allra högst är hälsovården. Storstäderna Barcelona och Madrid hamnar sist på listan och det som värderas sämst av invånarna är levnadskostnaden, fastighetsmarknaden, miljön och renhållningen. Det som å andra sidan värderas högst i dessa storstäder är arbetsmarknaden och utbudet av kultur, idrott och nöje.