Villkoren för EU-medborgare som är bofasta i Spanien har ändrats flera gånger de senaste åren, när det gäller körkortskraven. Under en period tvingades EU-medborgare att registrera sig hos transportstyrelsen DGT och erhålla en intyg, som skulle bäras tillsammans med det utländska körkortet. Detta slopades senare och ersattes av krav på att bofasta utlänningar måste byta till spanskt körkort, när det utländska går ut.

Så sent om i maj 2010 uppmärksammade Sydkusten förvirringen och samordningsbristerna i frågan, i följande artikel: http://www.sydkusten.es

Då framgick bland annat att svenska Trafikstyrelsen gjorde fel som automatiskt förnyade körkortet för svenskar bofasta i Spanien. Detta då residenta svenskar enligt de dåvarande normerna vid förnyelse skulle byta till spanskt körkort.

Denna regel gäller dock inte heller längre, för nu måste bofasta medborgare från andra EU-länder byta till spanskt körkort inom två år, efter att man skrivit in sig i Spanien. Detta oavsett om körkortet gäller betydligt längre. I det fall som körkortet går ut inom två år, ska det bytas mot spanskt när det förnyas.

Trafikpolisen ger fel uppgifter
Den som inte gör detta riskerar att få böter vid en eventuellt trafikkontroll. För att så ska ske måste dock trafikpolisen både konstatera att man varit resident i Spanien i mer än två år samt känna till regelverket. Det senare konstaterar Sydkusten inte är någon självklarhet.

När vi kontaktade trafikpolisen Guardia Civil för att informera oss om reglerna fick vi svaret att bofasta EU-medborgare mycket väl kan köra på sina utländska körkort. Guardia Civil hänvisar till ett påstått avtal mellan EU-länderna.

Denna uppgift förnekas alltså av spanska trafikstyrelsen DGT, som Sydkusten också varit i kontakt med. Den betonar att byte till spanskt körkort måste göras inom två år. Ett av huvudargumenten är det spanska poängsystemet, som utlänningar klarar sig från med sina utländska körkort.

Förvirringen är anmärkningsvärt stor, då Sydkusten fick ytterligare ett besked från en specialiserad rådgivningsbyrå “gestoría” i Marbella. Den hävdade bestämt att byte till spanskt körkort måste ske inom sex månader, efter att man blivit resident.

Praktisk och moralisk fråga
Många svenskar i Spanien vill behålla sitt svenska körkort, dels för att slippa byråkratin men också för att undvika risken att förlora poäng i händelse av en trafikförseelse. De uppenbara fördelarna kan dock övervägas av nackdelarna, vilket sekreteraren på Sveriges konsulat i Málaga Gunilla Ekberg uppmärksammar.
– Det spanska körkortet är mycket smidigt i kreditkortsformat numera och man får det skickat till sin hemadress, efter att det beställts. Dessutom är det mycket
krångligt om man skulle tappa eller bli bestulen på sitt svenska körkort, då man i det fallet måste skaffa ett spanskt körkort och inte har det svenska originalet för handläggningen.

Dessutom menar Gunilla att det är en moralisk fråga.
– Om man nu är skriven i Spanien så ska man naturligtvis köra i trafiken på samma villkor som spanjorerna, vilket inkluderar att man ska kunna bli av med poäng.

Endast information på spanska
Byte till spanskt körkort bokas på trafikverkets hemsida http://www.dgt.es som tyvärr endast är på spanska. Det kan också skötas av en specialiserad rådgivningsbyrå. Information om de handlingar som behövs kan laddas ned på följande direktlänk: http://www.dgt.es

Bland handlingarna ingår en blankett som ska fyllas i och som kan laddas ned här: http://www.dgt.es

Dessutom måste man genomgå en hälsokontroll som utförs på officiella kontor, som skickar resultatet direkt till Jefatura Provincial de Tráfico. Närmaste kontor kan sökas på följande adress, där man anger sin provins och kommun: http://www.dgt.es

Avgiften för utfärdandet av spanskt körkort är 26,60 euro.