På bara ett år har Spanien fallit från en hedersam sjundeplats i FN:s lista över de sundaste länderna till 23:e plats. Listan toppas av Singapore, Australien och Sverige.

Det som drar ned det spanska betyget är främst alkoholkonsumtionen, tobaksrökning samt övervikt hos barn. Studien är baserad på 37 olika parametrar.

Värderingen av alkoholkonsumtionen har ändrats sedan tidigare studier, vilket missgynnar Spanien. Där får landet ett bottenbetyg på 10, där 100 är den idealiska situationen. Endast Portugal, Luxemburg och Litauen har sämre alkoholvärdering, av de 100 ledande länderna.

På tobaksfronten får Spanien betyget 25 och övervikten bland barn värderas som 36.