Tidningen El Mundo skildrar i ett omfattade reportage de svårigheter som de omkring 2 000 nationalpoliserna och civilgardisterna genomlever vid Campo de Gibraltar. Det finns lokaliserade minst tio narkotikaligor, som var och en har i genomsnitt 100 medlemmar. Dessa drar sig inte för att bruka hårdföra metoder mot polisen, som regelbundet utsätts för överfall och påkörnigar. Nyligen skedde dessutom en uppmärksammad fritagning av av en misstänkt ligaledare medan denne fick vård på akutmottagningen på sjukhuset i La Línea.

Polisens problem består inte bara i att de är kraftigt underbemannande utan dessutom att narkotikahandeln utgör en omfattande del av den lokala ekonomin och som sådan försvaras av många lokalbor. Arbetslösheten i Campo de Gibraltar är den fjärde största i hela Spanien, på runt 33 procent.

Polisen upplever regelbundet hur de motarbetas av lokalbefolkningen när de försöker hindra en narkotikatransport och vid flera tillfällen har polismän stenats av människor på stranden, när polisen jagat narkotikasmugglare.