Nio personer närvarade vid den enkla men känslosamma ceremonin vid kyrkogården San José. Fem av dem var anhöriga till Ninni, en till Sigge Jernmark, en den som lyckades spåra Ninnis släkt samt artikelförfattaren och Richard Björkman från Sydkusten. Efter att endast Ninni Billings namn figurerat inristat i cement har hon nu fått en kakelplatta som lär vara en av de vackraste gravstenarna i den stora kyrkogården. Den återger en oljemålning som Ninni själv skapade i Granada 1922, samt ett fotografi på den unga göteborgskonstnären, som endast blev 33 år gammal.

Sydkusten har skrivit ett flertal artiklar om Ninni Billing och Sigge Jernmark, allt sedan reseledaren Olle Jacobsson av en tillfällighet fann hennes övergivna grav ovanför palatset Alhambra i oktober 1996. Flera års forskningar lyckades kartlägga hennes tragiska öde, gripande skildrat och illustrerat av fästmannen Sigge Jernmark i manuskriptet ”Resan till södern”. Texten om dagarna i Granada samt flera av teckningarna återgavs i en artikelserie 1998 och även i Sydkustens jubileumsnummer 2017.

Endast några månader efter att Olle Jacobsson funnit den ursprungliga graven i den icke-katolska sektionen av kyrkogården började denna del grävas upp. Bestört bevittnade Olle hur Ninnis grav 1999 försvann och hennes kvarlevor placerades i en så kallad columbario, en oansenlig nisch. Tillsammans med Ninnis systerdotter Inger Ericson försökte han skaffa en ny gravsten, men de lyckades inte överkomma kyrkogårdsförvaltningens byråkratiska hinder.

Först 20 år senare kunde Inger Ericsons barn, tillsammans med Sydkusten, ändra titelhavaren för graven. Det har under alla dessa år varit Ninnis mamma Ida von Wowern, som avled bara några efter sin dotter.

Inte mindre än sex personer reste till södra Spanien från Göteborg för att närvara när den nya gravstenen kom på plats. Det var döttrarna till Ninnis systerdotter Inger Ericson, Maud Green och Marianne Lyckemark, Mauds make Peter Green, deras dotter Annika Bergander Green samt Claes Manner, systerson till Inger Ericson. Den sjätte som inte tvekade att boka en flygbiljett var Torbjörn Asplunder, god vän till Olle Jacobsson och den som efter nära ett års forskande lyckades finna Ninnis anhöriga.

Sigge Jernmarks brorsonson Thomas Jernmark hade inte lika lång resväg, då han tillbringar stora delar av året i Manilva. Det var han som kontaktade Sydkusten 1998 och berättade om Sigges manuskript, som Thomas har i sin ägo.

Tillsammans reste gruppen från Costa del Sol till Granada. Ninnis systerdotter Inger Ericson och Olle Jacobsson har hunnit avlida, den senare så sent som i september förra året, men de närvarade vid ceremonin inte bara i minnet utan även med deras porträtt. Det var trots allt inte bara Ninni som hyllades, utan även de som på ett eller annat sätt varit inblandade och berörts av hennes livsöde.

Resten av dagen ägnades åt att följa Sigge och Ninnis fotspår i Granada, 97 år senare. Det kunde ske tack vare Sigge Jernmarks anteckningar och de efterforskningar som undertecknad genomfört de senaste månaderna och som bland annat möjliggjort att spåra hotellet där paret vistades och där Ninni somnade in 23 maj 1922 klockan 17.30, allt för ung.

Läs mer:
https://www.sydkusten.es

SK-tv: