En uppmärksammad rapport från organisationen Transport&Enviroment pekar på de stora mängder inte minst svaveloxid som kryssningsfartygen avger och som i Spanien är 50 gånger så stora som de som härstammar från fordonstrafiken. De två mest utsatta hamnarna i Spanien är Barcelona och Palma de Mallorca, men även Málaga får utstå stora mängder utsläpp. Svaveloxid är cancerframkallande och bidrar till att försura sjöar och vattendrag,

Fartygsbränsle är inte lika hårt reglerat miljömässigt som andra typer av bränslen och är därför betydligt mer hälsovådliga. Det faktum att antalet kryssningsresor ökar kraftigt leder nu till en debatt om behovet av skärpta restriktioner.

Spanien hade förra året mer än tio miljoner kryssningsbesökare. De ökade med 9,6 procent, jämfört med 2017. Det är dessutom 18 gånger så många som för endast 25 år sedan.