I en kontroversiellt utfall menar domstolen att det ej går att styrka bortom allt tvivel att två datorer som brukats av tidigare kassören Luís Bárcenas skulle ha raderats avsiktligt för att undanhålla bevis. Detta trots att en annan avdelning av domstolen hade krävt att de skulle överlämnas och Bárcenas själv intygat att de innehöll komprometterande uppgifter.

När datorerna sent om sider överlämnades till domstolen saknade den ena sin hårddisk och den andra hade fått minnet raderat och dessutom i efterhand blivit sönderslagen rent fysiskt. Representanter för Partio Popular har uppgivit att det är normalt förfarande, i enlighet med dataskyddslagen.

Åtalet har annonserat att de tänker överklaga den friande domen.