Missnöjet över politikernas bristande förmåga till konsensus är stort och risken för ett lågt valdeltagande verkar överhängande. På sociala nätverk rasar väljare inte minst mot de kostnader som varje val medför och som uppgår till omkring 140 miljoner euro.
Mer än 120 000 personer uppges redan ha avsagt sig all form av valpropaganda i brevlådan. Dessutom kräver många att partiernas röstsedlar ska skickas i en enda gemensam försändelse, istället för separat. Det skulle spara omkring 18 miljoner euro i portokostnader.

En reform som genomfördes efter de tidigare valförvecklingarna 2016 medför att kampanjen inför nyvalet 10 november kortas ned till hälften, det vill säga en vecka. Det innebär att den officiella kampanjen kommer att starta 1 november, som är en helgdag.